Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/plugins/system/jaliro/jaliro.php on line 145
LKP

Projekty

 • Monday 23.09.2013
  W dniu 09 sierpnia 2013r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął uchwałę nr 438/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym o dotację w ramach Priorytetu 7.2 ?Prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria? w Kategorii VII ?Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze?) Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej Leśnego ...
 • Sunday 18.08.2013
  W dniu 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4205/IV/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.7 ?Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna? w Priorytecie IV ?Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska? (?Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne?) Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - nabór nr 61/K/4.7/2012. Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród?, który złożyliśmy do RPO w ram...
 • Monday 23.09.2013
  W dniu 09 sierpnia 2013r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął uchwałę nr 438/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym o dotację w ramach Priorytetu 7.2 ?Prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria? w Kategorii VII ?Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze?) Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej Leśnego ...
 • Sunday 18.08.2013
  W dniu 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4205/IV/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.7 ?Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna? w Priorytecie IV ?Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska? (?Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne?) Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - nabór nr 61/K/4.7/2012. Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród?, który złożyliśmy do RPO w ram...