Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/plugins/system/jaliro/jaliro.php on line 145
LKP

Leśny kompleks promocyjny

 • Tuesday 25.06.2013
  Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) ustanawia się Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) ?Lasy Doliny Baryczy", położony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, obejmujący Nadleśnictwo Milicz (pow. 26 349 ha, w tym obręb leśny Milicz (pow. 8 206 ha), obręb leśny Cieszków (pow. 9 735 ha) oraz obręb leśny Kubryk (pow. 8 408 ha)) oraz Nadleśnictwo żmigród (pow. 16 030 ha, w tym obręb leśny Sułów (pow. 8 017 ha) i obręb leśny Żmigród (pow. 8 013 ha)). Łączna powierzchnia LKP ?Lasy Doliny Baryczy" wynosi 42 379 ha.
 • Friday 23.08.2013
  Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?LASY DOLINY BARYCZY", zwaną dalej Radą na lata 2012-2014.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ?Lasy Doliny Bar...
 • Friday 23.08.2013
  Regulamin określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Rady Naukowo ? Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy?, zwanej dalej Radą. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ?Lasy Doliny Baryczy?. Rada liczy 20 członków. Członkowie Rady są powołani i odwołani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 • Friday 23.08.2013
  29 listopada 2011 r. Zarządzeniem nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został powołany do życia Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Doliny Baryczy". Obejmuje on tereny Nadleśnictwa Milicz oraz Nadleśnictwa Żmigród. Leśne Kompleksy Promocyjne pokazują, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.
[PDF] Pobierz statut LKP Lasy Doliny Baryczy

Formularz kontaktowy

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt przez poniższy formularz