Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Notice: Array to string conversion in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 342

Warning: A non-numeric value encountered in /home/lasylkp/domains/lasydolinybaryczy.pl/public_html/plugins/system/jaliro/jaliro.php on line 145
LKP - Fotogaleria

Fotogaleria

Grzybobranie

Już 20 wrzesień. Czas grzybowy w pełni. Wprawdzie nie ma w tym roku wielu grzybów w żmigrodzkich lasach, to jednak jakieś są i to wcale nie małe.

 • grzybobranie_01
 • grzybobranie_02
 • grzybobranie_03
 • grzybobranie_04

Register to read more...

Szkółka leśna Czarny Las

Szkółka o powierzchni 10,50 ha. Produkuje się w niej praktycznie wszystkie sadzonki gatunków głównych lasotwórczych oraz domieszkowe i biocenotyczne do odnowień powierzchni leśnych i zalesień gruntów porolnych.

 • szkolka_czarny_las_01
 • szkolka_czarny_las_02
 • szkolka_czarny_las_03
 • szkolka_czarny_las_04

Register to read more...

Zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie

Głównym elementem Zespołu Pałacowo-Parkowego są ruiny zamku. Ruiny otacza przepiękny park, po którym możemy spacerować podziwiając cudowne widoki. W parku zobaczyć warto pomniki przyrody, zabytkowy most czy też starą oranżerię.

 • zespol_palacowy_01
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4

Register to read more...

Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie"

Rezerwat ?Olszyny Niezgodzkie? został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 roku (M.P. Nr 7, poz. 55 z 1987 roku), w celu ochrony i zachowania naturalnego obszaru bagiennych olszyn w zasięgu rzeki Ługi. Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, na terenie leśnictwa Niezgoda zaj mując łączną powierzchnię 74,28 ha. Rezerwat zaliczono do rezerwatów leśnych, podtypu lasów nizinnych, a pod względem kryterium przedmiotu ochrony jako rezerwat fitocenotyczno - florystyczny chroniący naturalne zbiorowiska leśne.

 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_01
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_02
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_03
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_04

Register to read more...

Rezerwat "Radziądz"

Rezerwat ?Radziądz? został powołany Zarządzeniem Nr 29 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 roku (M.P. Nr A-22, poz. 359 z 1954 roku), w celu ochrony lasu mieszanego dębowo-bukowego o charakterze naturalnym. Położony jest w obrębie leśnym Żmigród. Najcenniejszym walorem rezerwatu jest starodrzew dębowo-bukowy z wieloma egzemplarzami pomnikowych buków i dębów. Florę rezerwatu tworzą 133 gatunki roślin naczyniowych i 10 gatunków mszaków (wg Planu ochrony rezerwatu) charakterystyczne dla terenów niżowych i w większości występujące pospolicie na terenie całego kraju.

 • rezerwat_radziadz_01
 • rezerwat_radziadz_02
 • rezerwat_radziadz_03
 • rezerwat_radziadz_04

Register to read more...

Rezerwat "Stawy Milickie"

Rezerwat "Stawy Milickie" ? o powierzchni 5324,31 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe lasy i pola. Powstał w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku. Jest to największy rezerwat przyrody w Polsce. Stwierdzono tutaj aż 125 gatunków ptaków regularnie odbywających tu lęgi (rezerwat jest drugim po bagnach Biebrzy pod względem ilości stwierdzonych gatunków lęgowych w Polsce), co spowodowało zgłoszenie rezerwatu do Konwencji RAMSAR.

 • rezerwat_stawy_milickie_01
 • rezerwat_stawy_milickie_02
 • rezerwat_stawy_milickie_03
 • rezerwat_stawy_milickie_04

Register to read more...

Barycz

Barycz jest rzeką liczącą zaledwie 133 km długości. Płynie zabagnioną doliną i wyróżnia się najmniejszym w Polsce średnim spadkiem wynoszącym zaledwie 0,035% oraz bardzo rozległym dorzeczem. Dolina Baryczy należy do najbardziej urokliwych zakątków naszego kraju. W dolinie Baryczy możemy podziwiać stawy, mokradła, lasy, póla oraz łąki. Znajdują się tutaj także siedliska rzadkiego ptactwa wodnego.

 • Barycz_01
 • Barycz_02
 • Barycz_03
 • Barycz_04

Register to read more...

Szkółka leśna Czarny Las - Tablice edukacyjne

 • tablice_01
 • tablice_02
 • tablice_03
 • tablice_04

Register to read more...

Reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce

Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Ekotyp leśny sokoła wędrownego Falco peregrinus występował w Europie od północno-wschodnich Niemiec poprzez Polskę, południową Szwecję, Danię, Finlandię, przez kraje nadbałtyckie, północną Ukrainę i Białoruś, przez niziny Rosji aż po Ural. Na skutek zatrucia środowiska DDT (w połowie XX w.) drastycznie zmniejszyła się liczebność sokołów wędrownych na całym areale jego występowania. Niektóre populacje wyginęły, między innymi nadrzewna populacja europejska.

 • 00
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4

Register to read more...

Ptaki doliny Baryczy

Fotografia przyrodnicza to niezwykle trudny dział fotografii. Wymaga od autora bardzo dobrego sprzętu, cierpliwości i wielu godzin żmudnej pracy. I choć czasami zdarza się że i nam amatorom przez przypadek uda się sfotografować coś ciekawego to jednak daleko nam do zdjęć profesjonalistów. Dlatego też żeby przybliżyć Wam piękno Doliny Baryczy w jak najbardziej profesjonalnej formie poprosiliśmy Grzegorza Bobrowicza, jednego z najlepszych artystów fotografii przyrodniczej w Polsce, który od wielu lat zatrzymuje jej piękno w swoich fotografiach o udostępnienie nam kilku z nich.

 • bazant-bobrowicz
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4

Register to read more...