Strona główna

Dnia 29 listopada 2011 r. Zarządzeniem nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został powołany do życia Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Doliny Baryczy”. Obejmuje on tereny Nadleśnictwa Milicz oraz Nadleśnictwa Żmigród. Łączna powierzchnia wynosi 42 428 ha.

Leśne Kompleksy Promocyjne pokazują, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia, których efekty są później wdrażane w całych Lasach Państwowych. Dzięki temu zasady ekorozwoju są upowszechniane we wszystkich lasach zarządzanych przez PGL LP.

Podstawowym i wspólnym celem utworzenia jak i funkcjonowania LKP Lasy Doliny Baryczy jest dokonanie oceny stanu lasu oraz dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania pod kątem realizacji wszystkich jego funkcji, a także ich efektywnego stosowania w przyszłości.