Kompleks edukacyjno-ekologiczny Gminy i Nadleśnictwa Żmigród

Decyzja o podjęciu wspólnych działań Nadleśnictwa i gminy ma zaowocować powstaniem całego kompleksu ekologiczno- edukacyjnego. Teren ujęty w projekcie to zespół pałacowo- parkowy w Żmigrodzie, którego elementem ma być ujęta w projekcie ścieżka edukacyjna, przebiegająca po grobli rowu Skórnego, na której ustawione zostaną urządzenia i gry edukacyjne.
Tym samym część zespołu pałacowo- parkowego w Żmigrodzie, która dotychczas została wspaniale odrestaurowana, ma zostać wzbogacona o elementy zaplanowane w nowym projekcie. A są to:

  • Remont Stawu Małego (odtworzenie podmytych skarp, umocnienie obrzeży i skarp przy budowlach) oraz brzegów starorzeczy i głównego odprowadzalnika ze stawów.
  • Remont doprowadzalnika wody z rzeki Baryczy do stawów z parku z przystosowaniem dolnego i srodkowego odcinka dla kajaków, utworzenie szlaku spacerowo-edukacujnego po szerokiej grobli odprowadzalnika, wykonanie i montaż miejsc odpoczynku, ustawienie tablic edukacyjnych o obszarach Glossary Link Natura 2000.
  • Remont dwóch odnóg odprowadzalnika, stworzenie możliwości przenoszenia kajaków do Baryczy, utworzenie szlaku spacerowo-edukacyjnego.

LEGENDA:

centrum-edukacjiCentrum Edukacji Ekologicznej

tablicaUrządzenia stacjonarnej ścieżki edukacyjnej - propozycja rozmieszczenia

drogaDroga leśna - 515m

rowRów "Skórny" - ścieżka edukacyjna 770m

warsztatBudynek warsztatowo-magazynowy Nadleśnictwa Żmigród

biuroBudynek biura Nadleśnictwa Żmigród

ruinyRuiny zamku - po renowacji

wiezaWieża - po renowacji

oranzeriaStara oranżeria

staw1Staw Mały - do renaturyzacji

staw2Staw Środkowy - po renowacji

staw3Staw Duży - po renowacji

odprowadzalnik-wodyOdprowadzalnik wody z Baryczy - do renaturyzacji

granicaGranica działania obszaru projektu

Powrót