Ścieżki edukacyjne

Mobilna ścieżka edukacyjna na szkółce Czarny Las

W celu uatrakcyjnienia zajęć z edukacji przyrodniczej powołano w roku 2004 punkt edukacyjny w szkółce leśnej Czarny Las z zapleczem socjalnym i miejscem na ognisko. W ramach programu "Tworzenie infranstruktury edukacji ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy powstała mobilna ścieżka edukacyjna.

Legenda:

Budynek z salą na 20 osób wykorzystywaną do zajęć edukacyjnych

Ścieżka edukacyjna mobilna - miejsce przechowywania tablic: magazyn szkółki

Tablice edu…

Czytaj więcej

Kompleks edukacyjno-ekologiczny Gminy i Nadleśnictwa Żmigród

Decyzja o podjęciu wspólnych działań Nadleśnictwa i gminy ma zaowocować powstaniem całego kompleksu ekologiczno- edukacyjnego. Teren ujęty w projekcie to zespół pałacowo- parkowy w Żmigrodzie, którego elementem ma być ujęta w projekcie ścieżka edukacyjna, przebiegająca po grobli rowu Skórnego, na której ustawione zostaną urządzenia i gry edukacyjne.
Tym samym część zespołu pałacowo- parkowego w Żmigrodzie, która dotychczas została wspaniale odrestaurowana, ma zostać wzbogacon…

Czytaj więcej

Stacjonarna ścieżka edukacyjna w Niezgodzie

Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy? w Nadleśnictwie Żmigród.?, który złożyliśmy do WFOiGW otrzymał dofinansowanie w tym naborze.

Zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej na ścieżkę stacjonarną w miejscowości Niezgoda w tym: Tablica edukacyjno ? informacyjna na ścieżkę edukacyjną wokół rezerwatu ?Olszyny Niezgodzkie? - 1s…

Czytaj więcej