Rezerwat ,,Stawy Milickie"

Rezerwat "Stawy Milickie" ? o powierzchni 5324,31 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe lasy i pola. Powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 września 1973 roku (M.P. Nr 42 poz. 255 z 1973 r.) w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.

Jest to największy rezerwat przyrody w Polsce.

W jego skład wchodzi pięć oddzielonych od siebie kompleksów o całkowitej powierzchni:

 • kompleks Stawno ?2308,93 ha
 • kompleks Potasznia ? 474,22 ha
 • kompleks Radziądz ? 1045,68 ha
 • kompleks Jamnik ? 356,21 ha
 • kompleks Ruda Sułowska ? 1139,27 ha

Nadleśnictwo Milicz w swoim zasięgu posiada kompleks Stawno oraz Potasznia. Pozostałe kompleksy znajdują się na terenie Nadleśnictwa Żmigród. Rezerwat ,,Stawy Milickie?? jest objęty Konwencją Ramsar (konwencja o ochronie obszarów wodno-błotnych). Tereny o powierzchni 25 700 ha mają status ostoi ptasich o międzynarodowym znaczeniu. Stawy Milickie znalazły się w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie.
Głównym celem utworzenia rezerwatu jest ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsce ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.

Rezerwat zaliczono do rezerwatów mieszanych, podtypu reprezentującego mozaikę różnych ekosystemów, a pod względem kryterium przedmiotu ochrony jako rezerwat faunistyczny chroniący ptaki. To właśnie bogactwo i różnorodność gatunków ptaków stanowi o randze tego rezerwatu. Stwierdzono tutaj aż 125 gatunków ptaków regularnie odbywających tu lęgi (rezerwat jest drugim po bagnach Biebrzy pod względem ilości stwierdzonych gatunków lęgowych w Polsce), co spowodowało zgłoszenie rezerwatu do Konwencji RAMSAR.

 • rezerwat_stawy_milickie_01
 • rezerwat_stawy_milickie_02
 • rezerwat_stawy_milickie_03
 • rezerwat_stawy_milickie_04
 • rezerwat_stawy_milickie_05
 • rezerwat_stawy_milickie_06
 • rezerwat_stawy_milickie_07
 • rezerwat_stawy_milickie_08
 • rezerwat_stawy_milickie_09
 • rezerwat_stawy_milickie_10
 • rezerwat_stawy_milickie_11
 • rezerwat_stawy_milickie_12
 • rezerwat_stawy_milickie_13
 • rezerwat_stawy_milickie_14
 • rezerwat_stawy_milickie_15
 • rezerwat_stawy_milickie_16
 • rezerwat_stawy_milickie_17
 • rezerwat_stawy_milickie_18
 • rezerwat_stawy_milickie_19
 • rezerwat_stawy_milickie_20
 • rezerwat_stawy_milickie_21
 • rezerwat_stawy_milickie_22
 • rezerwat_stawy_milickie_23
 • rezerwat_stawy_milickie_24
 • rezerwat_stawy_milickie_25
 • rezerwat_stawy_milickie_26
 • rezerwat_stawy_milickie_27

Powrót