Rezerwaty przyrody

Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie"

Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie" został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 roku (M.P. Nr 7, poz. 55 z 1987 roku), w celu ochrony i zachowania naturalnego obszaru bagiennych olszyn w zasięgu rzeki Ługi.

Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, na terenie leśnictwa Niezgoda zaj mując łączną powierzchnię 74,28 ha.Rezerwat zaliczono do rezerwatów leśnych, podtypu lasów nizinnych, a pod względem kryterium przedmiotu ochrony j…

Czytaj więcej

Rezerwat przyrody "Radziądz"

Rezerwat "Radziądz" został powołany Zarządzeniem Nr 29 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 roku (M.P. Nr A-22, poz. 359 z 1954 roku), w celu ochrony lasu mieszanego dębowo-bukowego o charakterze naturalnym.

Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, leśnictwo Radziądz w oddziałach: 202 n, 203 b, 203 c ? o łącznej powierzchni 8,31 ha (w tym: 0,17 ha to powierzchnia drogi). Według klasyfikacji przyjętej przez Departament Ochrony Przyrody stosując kryterium typu środowiska, re…

Czytaj więcej

Rezerwat ,,Stawy Milickie"

Rezerwat "Stawy Milickie" ? o powierzchni 5324,31 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe lasy i pola. Powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 września 1973 roku (M.P. Nr 42 poz. 255 z 1973 r.) w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.

Jest to największy rezerwat przyrody w Pol…

Czytaj więcej

Rezerwat "Wzgórze Joanny"

Rezerwat "Wzgórze Joanny"  położony na południe od drogi relacji Postolin-Świebodów w Gminie Milicz. Ochronie podlega wniesienie o powierzchni 24,57ha. Rezerwat utworzono na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.04.1962 r. w celu zachowania wyspowego stanowiska buka (Fagus silvatica), na wschodniej granicy jego zasięgu oraz dla ochrony znalezisk prehistorycznych.

Na obszarze rezerwatu dominują gleby brunatne kwaśne, porośnięte lasem, który p…

Czytaj więcej