Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy? w Nadleśnictwie Żmigród

W dniu 09 sierpnia 2013r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął uchwałę nr 438/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym o dotację w ramach Priorytetu 7.2 ?Prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria? w Kategorii VII ?Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze?)

Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy? w Nadleśnictwie Żmigród.?, który złożyliśmy do WFOiGW otrzymał dofinansowanie w tym naborze.

Kwota jaką przyznano Nadleśnictwu w tym konkursie wynosi 246 000 zł netto na wykonanie następujących zadań:

 1. Zakup i montaż urządzeń do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej na ścieżkę stacjonarną w miejscowości Niezgoda w tym:
  1. Tablica edukacyjno ? informacyjna na ścieżkę edukacyjną wokół rezerwatu ?Olszyny Niezgodzkie? - 1szt.
  2. Tablice interaktywne z cyklu ?Zdobywamy sprawność? ? 3szt.
 2. Zakup urządzeń do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej na ścieżkę mobilną zlokalizowaną na Szkółce Czarny Las w tym:
  1. Tablice interaktywne zawieszkowe 4 szt
  2. Tablice interaktywne suwakowe 5 szt
  3. Puzzle magnetyczne ? figury zwierząt ? 4szt
 3. Budowa wiaty dla 60 osób do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej, wraz z grillem i wydzielonym miejscem na ognisko przy siedzibie Nadleśnictwa i projektowanej siedzibie LKP (teren ogrodzony i monitorowany) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie.
 4. Budowa wiaty edukacji ekologicznej na 40 osób, wraz z miejscem na ognisko w miejscowości Niezgoda, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ?Olszyny Niezgodzkie?.

Realizację całości projektu planujemy na pierwsze półrocze 2014roku, czyli już od lipca będziecie mogli korzystać z tych wszystkich nowych urządzeń na terenie Nadleśnictwa i nie tylko.

Mobilna ścieżka edukacyjna pozwoli nam na prowadzenie zajęć również w innych miejscach. Być może u Was, o ile nas zaprosicie.

My już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy dobrą zabawę i wiedzę na tematy ekologiczne i leśne w zakresie jaki sami sobie wybierzecie.

Powrót