Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród

W dniu 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4205/IV/2013 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.7 ?Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna? w Priorytecie IV ?Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska? (?Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne?) Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - nabór nr 61/K/4.7/2012.

Mamy przyjemność poinformować że projekt pn.: ?Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów Glossary Link NATURA 2000 w gminie Żmigród?, który złożyliśmy do RPO w ramach partnerstwa z Gminą Żmigród został wytypowany do dofinansowania w tym naborze.

Kwota jaką przyznano Gminie i Nadleśnictwu w tym konkursie wynosi 2 352 271 zł netto z czego 1 218 378, 11 zł otrzyma Nadleśnictwo na wykonanie następujących zadań :

  1. wykonanie ścieżki edukacyjnej długości 770 m wzdłuż wału rowu Skórnego oraz zakup wyposażenia na tą ścieżkę
  2. ogrodzenie i wyposażenie nowo powstającego ośrodka edukacji ekologicznej przy Nadleśnictwie Żmigród.
  3. stronę internetową Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy?.

Jeśli czytacie ten tekst, w tym właśnie miejscu, to już na pewno zorientowaliście się że udało nam się zrealizować trzeci punkt z zamieszczonej powyżej listy, a jeśli w dodatku ta strona Wam się podoba to znaczy że odnotowaliśmy pierwszy sukces.

Niestety na realizację pozostałych elementów trzeba będzie poczekać do listopada 2014 roku.

Sądzimy jednak, że warto. Spójrzcie na zamieszczone zdjęcia ? tak będzie wyglądać nasz przyszły ośrodek edukacyjny.

Ponadto w ramach wyposażania tego ośrodka zaplanowaliśmy zakup komputerów i mikroskopów wraz z preparatami, będą też lornetki i lunety do obserwacji przyrody w terenie.

Pisząc ?teren? mam na myśli zespół pałacowo- parkowy w Żmigrodzie którego elementem ma być ujęta w projekcie ścieżka edukacyjna , przebiegająca po grobli rowu Skórnego na której ustawimy urządzenia i gry edukacyjne.

Nie jest to jednak koniec.

Decyzja o podjęciu wspólnych działań z gminą ma zaowocować powstaniem całego kompleksu ekologiczno- edukacyjnego.

Już dziś możecie sami stwierdzić że część zespołu pałacowo- parkowego w Żmigrodzie została wspaniale odrestaurowana. My mamy zamiar tylko rozszerzyć zrealizowany już projekt.

Jak chcemy to zrobić ? Przyjrzyjcie się zamieszczonym tu mapkom, a na pewno się zorientujecie.

A jeśli Was to zainteresuje, to zaglądajcie na stronę jak najczęściej, obiecujemy uzupełniać ją na bieżąco.

Możecie też sami obserwować postęp prac nad projektem, przyjeżdżając do nas.

Zapraszamy na stronę i do zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.

  • Lokalizacja-obiektow
  • mapa-nr-2
  • sala1
  • sala2
  • sala4
  • sala5
 

Powrót