Program gospodarczo-ochronny LKP

29 listopada 2011 r. Zarządzeniem nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został powołany do życia Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Doliny Baryczy". Obejmuje on tereny Nadleśnictwa Milicz oraz Nadleśnictwa Żmigród. Leśne Kompleksy Promocyjne pokazują, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia, których efekty są później wdrażane w całych Lasach Państwowych. Dzięki temu zasady ekorozwoju są upowszechniane we wszystkich lasach zarządzanych przez PGL LP.

LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. W radach naukowo-społecznych każdego LKP zasiadają przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.

Podstawowym i wspólnym celem utworzenia jak i funkcjonowania LKP Lasy Doliny Baryczy jest dokonanie oceny stanu lasu oraz dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania pod kątem realizacji wszystkich jego funkcji, a także ich efektywnego stosowania w przyszłości.

Leśny Kompleks Promocyjny ?Lasy Doliny Baryczy? to jednostka funkcjonalna, powołana wprawdzie przez Lasy Państwowe, ale bazująca na wszystkich walorach przyrodniczych regionu. Leśne Kompleksy Promocyjne funkcjonują na terenie Polski od 18 lat i jako jednostki badawczo-edukacyjne przyczyniły się w bardzo wymierny sposób do poprawy oferty turystycznej obszarów, na których występują.

Na dzień dzisiejszy jest to forma funkcjonowania znana zarówno w Polsce jak i za granicą. LKP ?Lasy Doliny Baryczy? celem podkreślenia swojej unikatowości pośród pozostałych 24 LKP, będą bazować na prowadzonej na tym obszarze gospodarce rybackiej, stawach i bogactwie przyrodniczym ukształtowanego pod wpływem tej działalności ekosystemu.

[PDF]Pobierz Program gospodarczo-ochronny LKP