Rezerwat "Stawy Milickie"

Rezerwat "Stawy Milickie" ? o powierzchni 5324,31 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe lasy i pola. Powstał w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku. Jest to największy rezerwat przyrody w Polsce. Stwierdzono tutaj aż 125 gatunków ptaków regularnie odbywających tu lęgi (rezerwat jest drugim po bagnach Biebrzy pod względem ilości stwierdzonych gatunków lęgowych w Polsce), co spowodowało zgłoszenie rezerwatu do Konwencji RAMSAR.

 • rezerwat_stawy_milickie_01
 • rezerwat_stawy_milickie_02
 • rezerwat_stawy_milickie_03
 • rezerwat_stawy_milickie_04
 • rezerwat_stawy_milickie_05
 • rezerwat_stawy_milickie_06
 • rezerwat_stawy_milickie_07
 • rezerwat_stawy_milickie_08
 • rezerwat_stawy_milickie_09
 • rezerwat_stawy_milickie_10
 • rezerwat_stawy_milickie_11
 • rezerwat_stawy_milickie_12
 • rezerwat_stawy_milickie_13
 • rezerwat_stawy_milickie_14
 • rezerwat_stawy_milickie_15
 • rezerwat_stawy_milickie_16
 • rezerwat_stawy_milickie_17
 • rezerwat_stawy_milickie_18
 • rezerwat_stawy_milickie_19
 • rezerwat_stawy_milickie_20
 • rezerwat_stawy_milickie_21
 • rezerwat_stawy_milickie_22
 • rezerwat_stawy_milickie_23
 • rezerwat_stawy_milickie_24
 • rezerwat_stawy_milickie_25
 • rezerwat_stawy_milickie_26
 • rezerwat_stawy_milickie_27

Powrót