Rezerwat "Radziądz"

Rezerwat ?Radziądz? został powołany Zarządzeniem Nr 29 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 roku (M.P. Nr A-22, poz. 359 z 1954 roku), w celu ochrony lasu mieszanego dębowo-bukowego o charakterze naturalnym. Położony jest w obrębie leśnym Żmigród. Najcenniejszym walorem rezerwatu jest starodrzew dębowo-bukowy z wieloma egzemplarzami pomnikowych buków i dębów. Florę rezerwatu tworzą 133 gatunki roślin naczyniowych i 10 gatunków mszaków (wg Planu ochrony rezerwatu) charakterystyczne dla terenów niżowych i w większości występujące pospolicie na terenie całego kraju.

  • rezerwat_radziadz_01
  • rezerwat_radziadz_02
  • rezerwat_radziadz_03
  • rezerwat_radziadz_04
  • rezerwat_radziadz_05
  • rezerwat_radziadz_06

Powrót