Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie"

Rezerwat ?Olszyny Niezgodzkie? został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 roku (M.P. Nr 7, poz. 55 z 1987 roku), w celu ochrony i zachowania naturalnego obszaru bagiennych olszyn w zasięgu rzeki Ługi. Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, na terenie leśnictwa Niezgoda zajmując łączną powierzchnię 74,28 ha. Rezerwat zaliczono do rezerwatów leśnych, podtypu lasów nizinnych, a pod względem kryterium przedmiotu ochrony jako rezerwat fitocenotyczno - florystyczny chroniący naturalne zbiorowiska leśne.

 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_01
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_02
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_03
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_04
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_05
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_06
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_07
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_08
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_09
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_10
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_11
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_12
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_13
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_14
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_15

Powrót