Barycz

Barycz jest rzeką liczącą zaledwie 133 km długości. Płynie zabagnioną doliną i wyróżnia się najmniejszym w Polsce średnim spadkiem wynoszącym zaledwie 0,035% oraz bardzo rozległym dorzeczem. Dolina Baryczy należy do najbardziej urokliwych zakątków naszego kraju. W dolinie Baryczy możemy podziwiać stawy, mokradła, lasy, póla oraz łąki. Znajdują się tutaj także siedliska rzadkiego ptactwa wodnego.

  • Barycz_01
  • Barycz_02
  • Barycz_03
  • Barycz_04
  • Barycz_05
  • Barycz_06

Powrót