Przedszkole

Temat: OD NASIONKA DO DRZEWA czyli JAK ROŚNIE LAS

CELE OGÓLNE:

 1. Zdobycie wiedzy na temat podstawowych gatunków drzew
 2. Zapoznanie pracą leśnika
 3. Kształtowanie nawyków właściwego postrzegania przyrody
 4. Wdrażanie samodzielnego redagowania wypowiedzi
 5. Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez ustawianie szeregów logicznych (nasionko- sadzonka - drzewo)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Nauczyciele (opiekunowie grup w dalszej części opisu - N ):

 1. Prowadzi zabawy ruchowe
 2. Pomaga przy tworzeniu pracy plastycznej
 3. Utrzymuje porządek w grupie

Leśnik (w dalszej części opisu - L ):

 1. Opowiada o gatunkach drzew i ich elementach (nasionach, liściach, drzewach) i pokazuje je dzieciom
 2. Mówi o zagrożeniach w utrudniających wzrost drzewa
 3. Zapoznaje dzieci z pracą leśnika wspomagającą wzrost drzew
 4. Przedstawi sprzymierzeńców leśników w walce z zagrożeniami

Dziecko (w dalszej części opisu - D ):

 1. Dowie się jak rośnie drzewo,
 2. Pozna czynniki sprzyjające i utrudniające wzrost drzewa,
 3. Pozna pracę leśnika,
 4. Uczy się rozpoznawać gatunki drzew i ich poszczególne fazy rozwoju (nasiono- sadzonka- drzewo),
 5.  Wykona pracę plastyczną pn.: ?Nasze drzewa?

METODY:

 1. słowne: rozmowa, opowiadanie
 2. praktyczne: ćwiczenia, malowanie farbami

FORMY PRACY:

 1. zbiorowa
 2. grupowa
 3. indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Skrzynia skarbów ( skrzynia z nasionami, sadzonkami, liśćmi poszczególnych gatunków), sadzonka drzewa w doniczce, blok rysunkowy, klej, kredki

 

word Pobierz Scenariusz zajęć Przedszkole