Zajęcia w sali

Przedszkole

Temat: OD NASIONKA DO DRZEWA czyli JAK ROŚNIE LAS
Imię i nazwisko autora: Anna Zelenay
Poziom kształcenia: 0
Etap edukacyjny: Przedszkole
Przedmiot: Edukacja przyrodnicza
Czas trwania zajęć: 2- 3 godziny
Miejsce realizacji: Szkółka ?Czarny Las?

Czytaj więcej