Szkoła podstawowa - Klasy III-VI

Temat: OD NASIONKA DO DRZEWA czyli JAK ROŚNIE LAS

CELE OGÓLNE:

 1. Zdobycie wiedzy na temat podstawowych gatunków drzew
 2. Zapoznanie z pracą leśnika
 3. Kształtowanie nawyków właściwego postrzegania przyrody
 4. Wdrażanie samodzielnego redagowania wypowiedzi
 5. Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez ustawianie szeregów logicznych (nasionko- sadzonka- drzewo)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Nauczyciele (opiekunowie grup w dalszej części opisu - N ):

 1. Dokonuje podziału na grupy
 2. Prowadzi zabawy terenowe
 3. Pomaga przy tworzeniu pracy plastycznej
 4. Utrzymuje porządek w grupie

Leśnik (w dalszej części opisu - L ):

 1. Opowiada o nasionach i pokazuje je dzieciom
 2. Oprowadza po szkółce , opowiada i pokazuje jak wyglądają sadzonki które wyrosły z omawianych wcześniej nasion
 3. W trakcie wycieczki po szkółce pokazuje dorosłe drzewa które wyrosły z omawianych nasion i opowiada o nich

Dziecko (w dalszej części opisu - D ):

 1. Dowie się jak rośnie drzewo
 2. Pozna czynniki sprzyjające i utrudniające wzrost drzewa
 3. Pozna pracę leśnika
 4. Uczy się rozpoznawać gatunki drzew i ich poszczególne fazy rozwoju (nasiono- sadzonka- drzewo)
 5. Opowie jak leśnik pomaga drzewom
 6. Wymieni co zagraża a co pomaga drzewom w czasie ich wzrostu
 7. Wykona pracę plastyczną pn.: ?nasze drzewa?

METODY:

 1. słowne : rozmowa, opowiadanie
 2. praktyczne : ćwiczenia, malowanie farbami.
 3. terenowa: wycieczka

FORMY PRACY:

 1. zbiorowa
 2. grupowa
 3. indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Gra terenowa "Od nasionka do drzewa", Kartoniki z rysunkami nasion poszczególnych gatunków drzew, nasiona, szyszki, liście, sadzonki, klej, kartki bloku rysunkowego, kredki, taśma klejąca, nożyczki.  

 

word Pobierz Scenariusz zajęć Szkoła podstawowa - Klasy III-VI