Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Zbiornik astatyczny

Kategoria: hydrologia

Zbiornik wodny charakteryzujący się nieregularnymi i często bardzo znacznymi zmianami poziomu wody, a co za tym idzie znaczną zmiennością warunków bytowania organizmów żywych.

Z uwagi na niezbyt duże rozmiary często całkowicie wysychają. Przykładem...

Zobacz także: Szuwar

Czytaj więcej


Zbiorowiska azonalne

Kategoria: botanika, fitosocjologia

Termin oznacza zbiorowiska roślinne nie przynależne do żadnej określonej strefy klimatycznej. Mogą występować w różnych strefach klimatycznych, często na skrajnych siedliskach (np. roślinność wodna, czy lasy łegowe).

Na obszarze Doliny Baryczy,...

Czytaj więcej


Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ? 6410

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe na skutek działania czynników antropogenicznych. Charakteryzujące się okresowymi podtopieniami (zazwyczaj wiosną i jesienią). Latem często silnie przesuszane. Występuje w pobliżu cieków wodnych w obniżeniach...

Czytaj więcej