Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Priorytetowe siedliska

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Mianem siedliska priorytetowego, na potrzeby programu Natura 2000 określono siedliska przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za ochronę którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw.

W obrębie działania Nadleśnictwa Żmigród uznano istnienie trzech takich siedlisk:

  • 91E0 ? łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
  • 6230 ? górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
  • 91D0 ? bory i lasy bagienne

Powrót