Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Priorytetowe gatunki

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Mianem gatunku priorytetowego, na potrzeby programu Natura 2000 określono gatunki zagrożone wyginięciem, w odniesieniu do którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na...

Czytaj więcej


Priorytetowe siedliska

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Mianem siedliska priorytetowego, na potrzeby programu Natura 2000 określono siedliska przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za ochronę którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu...

Czytaj więcej