Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Jest to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków, jednego lub wielu gatunków w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia w dowolnym okresie albo stadium rozwoju. Jest to obszar sieci...

Zobacz także: Natura 2000

Czytaj więcej


Ostoja nad Baryczą ? SOO - PLH020041

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Forma ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000; specjalne obszary ochrony (SOO) siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).

Całkowita powierzchnia obszaru 82026,4 ha, z czego około 16,61% (13624,59 ha) leży na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Żmigród....

Czytaj więcej