Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Natura 2000

Kategoria: Ochrona przyrody; formy ochrony

Nazwą Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej określono program mający na celu utworzenie wspólnego programu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Program ten powstał na bazie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy...

Czytaj więcej


Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie - 6510

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe w wyniku działalności człowieka polegającej na karczowaniu lasu i stałym, regularnym koszeniu oraz niewystarczającym nawożeniu, na którym skład gatunkowy szaty roślinnej wykształcił się samoistnie. Tak...

Czytaj więcej