Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Murawy bliźniczkowe (psiary) - 6230

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe na skutek zubożenia i zakwaszania gleby w miejscach po wyciętych lasach lub na obszarach żyznych łąk i pastwisk. Charakterystyczny rudawy kolor murawom nadaje bliźniczka psia trawka.

W Dolinie Baryczy, na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Żmigród zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię . Występują tu najczęściej na siedliskach okrajkowych ? brzegach torfowisk, zbiorników astatycznych i miedzach. Nieużytkowane zarastają roślinnością łąkową, zaroślami borówkowymi albo borem sosnowym.

W ramach programu Natura 2000, na terenie Nadleśnictwa Żmigród wyróżniono, podtyp tego siedliska:

  • 6230-4 Niżowe murawy bliźniczkowe ? 1,40ha (Siedlisko priorytetowe)

Powrót