Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Modraszek telejus

modraszek-telejus-thKategoria: zoologia; owady
Nazwa łacińska: Phengaris teleius

Gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami.
Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyl uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska.
Gatunek został skategoryzowany jako bliski zagrożenia w Światowej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, jako zagrożony w Europejskiej Czerwonej Liście Motyli, jako gatunek niższego ryzyka w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - Bezkręgowce oraz na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce jako gatunek najmniejszej troski.
Ginący w Europie, w Unii Europejskiej objęty ochroną obszarową sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej.
W Polsce podlega ochronie prawnej.
W Dolinie Baryczy ma się dobrze.
Jest to związane głównie z występowaniem na tym terenie dużej ilości wilgotnych łąk trzęślicowych z krwiściągiem lekarskim w składzie, jako głównym gatunkiem żywicielskim dla modraszka. Obok krwiściągu lekarskiego drugim koniecznym do spełnienia dla prawidłowego rozwoju owada warunkiem jest obecność mrówek-gospodarzy na których żeruje ostatnie stadium larwy motyla. Istotnym czynnikiem występowania tego gatunku jest również sposób zagospodarowania siedliska za najodpowiedniejszy uważany jest ekstensywny sposób użytkowania łąk.
Dopiero spełnienie tych trzech warunków razem powoduje powstanie dogodnych warunków dla rozwoju tego motyla.
Przy tak złożonych wymaganiach rozwojowych i wrażliwości na zmiany warunków ekologicznych modraszek telejus może być traktowany jako dobry wskaźnik przekształceń środowiska oraz wskaźnik bioróżnorodności wilgotnych łąk.
Obecność tego gatunku w Dolinie Baryczy ma niebagatelne znaczenia dla tego terenu, wskazuje bowiem na jego dużą bioróżnorodność, oraz na niski wskaźnik przekształcenia środowiska.
Modraszek telejus stał się jednym z czynników które doprowadziły do wyznaczenia na tym terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000, a co za tym idzie jednym z czynników warunkujących sposób zagospodarowania łąk Doliny Baryczy.

Powrót