Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Litoral

Kategoria: hydrologia

Jest to strefa przybrzeżna zbiornika wodnego. Z uwagi na dużą ilość światła, tlenu i urozmaiconą rzeźbę dna charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w środowiskach wodnych. Jest też najbardziej podatna na zmienność czynników środowiskowych jak chociażby dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury.

W strefie tej powstaje największa ilość materii organicznej i zalega największa ilość detrytusu, przez co podlega największym wahaniom stężenia tlenu. To dzięki występowaniu tej strefy w Dolinie Baryczy możemy spotkać takie gatunki roślin wodnych jak grążel żółty, lilia wodna rdestnica czy moczarka.

Zobacz także: Detrytus, detryt

Powrót