Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Jelonek rogacz

jelonek-rogaczKategoria: zoologia; owady
Nazwa łacińska: Lucanus cereus

Chrząszcz z rodziny jelonkowatych. To jeden z największych chrząszczy w Polsce.

Zasiedla prześwietlone naturalne drzewostany (najczęściej grądy i łęgi), a także obrzeża drzewostanów gospodarczych, stare parki i sady, których w Dolinie Baryczy nie brakuje. Związany przede wszystkim z dębem, zdecydowanie rzadziej z innymi drzewami (np. buk, grab, wiąz, drzewa owocowe). Warunkiem występowania jest obecność martwych lub obumierających drzew lub ich fragmentów.

Dorosłe owady żywią się sokami drzew, spijanymi ze zranień pni i gałęzi. Larwy zaś rozwijają się aż 5 lat w spróchniałym drewnie pni dębowych.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową; zagrożony: na krajowej czerwonej liście i w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt umieszczony z kategorią silnie zagrożony. Zanik bazy żerowej (głównie w skutek działalności człowieka) sprawił że jelonki rogacze należą obecnie do najrzadszych mieszkańców Doliny Baryczy.

Powrót