Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Detrytus, detryt

Kategoria: ekologia

To drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna: martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach.

W zbiornikach wodnych źródłem detrytusu jest roślinność wodna i zwierzęta wodne oraz, głównie pochodząca ze zlewni, materia organiczna (np. opadłe liście drzew). W wyniku rozkładu detrytusu powstają m.in. związki mineralne (przyswajalne przez rośliny). Mineralizacja przywraca do ekosystemu wiele ważnych pierwiastków.

Obecność detrytusu w strefach przybrzeżnych wód znacznie wzbogaca litoral zbiorników wodnych Doliny Baryczy.

Powrót