Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Detrytus, detryt

Kategoria: ekologia

To drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna: martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na...

Czytaj więcej


Dolina Baryczy - OSO - PLB020001

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Forma ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000; obszar specjalnej ochrony (OSO) ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Całkowita powierzchnia obszaru 55516,8 ha, z czego 12,7% ( 7050,63 ha) leży na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Żmigród. W Dolinie...

Czytaj więcej