UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY

„Lasy w Niepodległej Polsce”.

 

Zorganizowana przez Nadleśnictwo Żmigród, pod patronatem Dyrektora RDLP we Wrocławiu, wystawa „Lasy w Niepodległej Polsce” wpisała się znakomicie w kalendarz regionalnych wydarzeń promujących 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Odradzająca się w 1918r. Rzeczpospolita nie powstała z woli zwycięskich państw dzielących Europę i Świat w Wersalu, ale dzięki walce wielu pokoleń Polaków, w tym leśników.

 

Wystawa rozpoczyna się od przypomnienia powstań niepodległościowych z czasów zaborów. Szczegółowo omawia problemy odradzającej się Ojczyzny – kryzys gospodarczy, olbrzymie bezrobocie, szalejącą inflację, nieustabilizowane granice z sąsiadami, a w lasach – chaos prawny (obowiązywało 21 aktów prawnych państw zaborczych), który uporządkowano dopiero w marcu 1928r., gradacje szkodliwych owadów, likwidacja przywilejów i serwitutów oraz parcelacja majątków ziemskich.

 

Z okresu II wojny światowej, w której leśnicy jako grupa zawodowa ponieśli największe straty, zaprezentowano m.in. informacje dotyczące deportacji leśników, mordu katyńskiego, rzezi wołyńskiej, walk partyzanckich oraz żołnierzy wyklętych.

 

Czasy PRL-u to realizacja planów gospodarczych pod nadzorem „przewodniej siły narodu” i pod czujnym okiem Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz osławionej IRCh-y. Na wystawie nie mogło, oczywiście zabraknąć, informacji dotyczących wystąpień robotniczych i studenckich, powstania niezależnych związków zawodowych, stanu wojennego oraz informacji o ustawie o lasach i o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 

Prezentacja najważniejszych wydarzeń z historii leśnictwa na tle historii Polski ma uświadomić zwiedzającym, że lasy i leśnicy tworzą integralną i nierozerwalną część naszego bytu narodowego.

 

Paweł Górski

 

Nadleśniczy

 

Nadleśnictwa Żmigród