TRZYLETNI PROJEKT ,,PACHNICA I PIES" DOBIEGŁ KOŃCA

 

5 i 6 grudnia odbyła się w Nadleśnictwie konferencja pn.” „Pies jako narzędzie wspierania decyzji w leśnictwie”

 

Pierwszego dnia przybyłych gości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród Pan Paweł Górski, który przekazał prowadzenie dalszej części konferencji pani Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody GDLP Jolancie Błasiak i Zastępcy Dyrektora RDLP we Wrocławiu Panu Arkadiuszowi Wojciechowiczowi.

Konferencja podsumowała trwający trzy lata projekt pn.: ”Ustawiczny monitoring drzew pod kątem występowania chronionych gatunków saproksylicznych przy pomocy specjalnie ułożonych psów – dotyczy gatunku pachnica dębowa”.

Założeniem projektu było wytresowanie 5 psów do wykrywania pachnicy w drzewostanach.

Przypomnijmy w skrócie jak do tego doszło:

Rok 2015 – Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych RDLP we Wrocławiu pan Wojciech Mazur przedstawił pomysł Nadleśniczemu Nadleśnictwa Żmigród panu Marcinowi Majewskiemu. Pomysł zyskał aprobatę i przystąpiliśmy do jego realizacji. Powstała wiata i uzyskaliśmy wszelkie możliwe pozwolenia na założenie hodowli.

Rok 2016 – upłynął nam na  weryfikacji psów i ich szkoleniu. Zakończył się certyfikowaniem 4 psów wyszkolonych do poszukiwania pachnicy.

Rok 2017 – to przede wszystkim doskonalenie umiejętności psów w ich pracy z feromonem i imago owada.

Kiedy tak to przedstawiamy wydaje się to całkiem proste, ale w trakcie trwania projektu napotkaliśmy na wiele trudności, których wcześniej nie przewidzieliśmy.

Pierwszym problemem na jaki się natknęliśmy było wytypowanie psich kandydatów. Kolejnym budowa wiaty do hodowli pachnicy – jak zbudować coś czego jeszcze nikt nie budował ? Okazało się też, że pachnica ma „wrogów” – mrówki, grzyby, pasożyty, które atakowały naszą hodowlę.

Moglibyśmy jeszcze długo wymieniać, ale przecież każdy kto kiedykolwiek realizował innowacyjny projekt wie, że założenia swoją drogą, a realizacja swoją.

Udało nam się jednak dotrzeć do końca  i to nawet z sukcesem.

Naszymi osiągnięciami postanowiliśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Naszych gości staraliśmy się zainteresować tym co udało się osiągnąć w ciągu tych trzech lat pracy nad projektem.

W trakcie trwania konferencji podjęliśmy się również odpowiedzi na pytania czy takie działania mają sens? A jeśli tak to w jakim zakresie?

Prezentacja Pani Jolanty Błasiak pn.: „Rola ochrony przyrody w prowadzeniu gospodarki leśnej” jasno udowodniła, że wszelkie nieinwazyjne działania mogące wspomóc leśników w pracach nad ochroną przyrody bez szkody dla zrównoważonej gospodarki leśnej, mają nie tylko sens, ale są również bardzo potrzebne.

Zrealizowany przez Nadleśnictwo projekt zdecydowanie się do takich nieinwazyjnych działań zalicza. 


 

[1] ” Wykorzystanie psów w użytkowaniu ubocznym lasu na przykładzie psów wyszukujących trufle” prof. dr hab. Dorota Hilszczańska Zakład Ekologii Lasu IBL;

„Siedlisko pachnicy a grzyby” Prof. Piotr Łakomy Katedra Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; „Wykorzystanie psów w leśnictwie i łowiectwie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ we Wrocławiu - Jacek Seniów;

„Dziupla siedliskiem życia owadów”. Radosław Plewa i Tomasz Jaworski Zakład Ochrony Lasu IBL;

„Rola psów w życiu i gospodarce człowieka” -  pani Beata Banaszak: Koordynator szkolenia psów w projekcie; opiekun psa oraz pan Michał Szelc: Krajowy Specjalista Komendy Głównej PSP d/s wykorzystania psów w działaniach ratowniczych; międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Prób Pracy FCI i przewodnik psa ratowniczego.

„Rola przewodnika i sposoby układania psów do wyszukiwania owadów – trudności i osiągnięcia na podstawie realizowanego projektu Ustawiczny monitoring drzew pod kątem występowania chronionych gatunków Saproksylicznych przy pomocy specjalnie ułożonych psów – dotyczy gatunku pachnica dębowa” -  pani Beata Banaszak: Koordynator szkolenia psów w projekcie; opiekun psa oraz pan Michał Szelc: Krajowy Specjalista Komendy Głównej PSP d/s wykorzystania psów w działaniach ratowniczych; międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Prób Pracy FCI i przewodnik psa ratowniczego.

„Odpowiedzialność leśników za utrzymanie w dobrym stanie zachowania niektórych gatunków saproksylicznych na przykładzie województwa Dolnośląskiego” - Wojciech Mazur  Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP we Wrocławiu