LIST GOŃCZY PACHNICA DĘBOWA

 

 

OPIS:

Duży (do 32mm) chrząszcz, barwy brunatnej, brunatno-czarnej lub czarnej z oliwkowo-metalicznym połyskiem.

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

Prawie całe swoje życie, zarówno owady dorosłe jak i ich potomostwo, spędzają w próchnie drzew przez nie zasiedlonych. Owady dorosłe rzadko opuszczają dziuple. W słoneczne dni samce chętnie przesiadują na pniach w pobliżu dziupli wydzialając zapach wabiący samice. To właśnie od tego zapachu pochodzi nazwa gatunku.

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Stare, dziuplaste drzewa z dużą ilością próchnicy. Dziś tego typu siedliska należą do rzadkości, w związku z czym podstawowe znaczenie dla przetrwania gatunku mają aleje przydrożne, stare parki i sady, zadrzewienia śródpolne, skupiska wolno stojących starych drzew i stare silnie nasłonecznione drzewostany składające się głównie z lipy i dębu.

 

ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA:

Jako gatunek priorytetowy* może stanowić podstawę do wyznaczania SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIECI Glossary Link Natura 2000.

 

STATUS PRAWNY:

Objęta ścisłą ochroną gatunkową. Jest gatunkiem narażonym na wyginięcie ze względu na zanik odpowiednich środowisk z dużą ilością starych, dzuplastych drzew.

 

PROJEKT ,,PACHNICA I PIES":

To innowacyjny na skalę europejską projekt mający na celu czynną ochronę tego gatunku.

Jego pomysłodawcą jest Naczelnik Ochrony Ekosystemów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Wojciech Mazur.

Założeniem projektu jest wytresowanie psów do poszukiwania drzew zasiedlonych przez pachnicę.

Wskazane przez psy drzewa będą sprawdzane przez pracowników Uniwerystetu Wrocławskiego. Jeżeli potwierdzi się, że występuje w nich pachnica, to drzewa te zostaną objęte ochroną. W praktyce oznacza to, że pozostaną na terenie na którym występują do chwili ich naturalnego rozpadu.

Podejmując się do realizacji projektu Nadleśnictwo Żmigród zoorganizowało w 2016 r szkolenie psów i pod koniec roku przeprowadziło test sprawdzający ich umiejętności.

W efekcie powołaliśmy ,,drużynę do zadań specjalnych", złożoną z czterech psów, pracujących pod nadzorem swoich opiekunów.

Nasze ,,asy wywiadu" coraz lepiej dają sobie radę w terenie, zresztą oceńcie to sami:

 

FILM

https://youtu.be/uAEpjtxfvx4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Priorytetowy- czyli taki który w całości lub większej części swojego zasięgu występuje na terenie Unii europejskiej i w związku z tym jego przetrwanie całkowicie zależy od ochrony przez Wspólnotę

 

 

 


Administrator: Weroniks Tyczka